Oznámenie

 

V súvislosti s rekonštrukciou Školskej jedálne, Školská 6 (ďalej len ŠJ), Kolárovo Vám oznamujeme, že posledným dňom riadnej prevádzky ŠJ je 10. 06. 2016. Potom budú priestory ŠJ odovzdávané dodávateľovi stavby za účelom vykonania rekonštrukcie podľa plánu. 

Od dňa 13. 06. 2016 do konca školského roka 2015/2016 stravovanie žiakov ŠKD bude zabezpečené v priestoroch ŠJ Brnenské nám. 15, ako súčasť Cirkevnej spojenej školy Panny Márie na základe súhlasu RÚVZ v Komárne. 

Pre žiakov 5. - 9. ročníkov a zamestnancov ZŠ stravovanie bude zabezpečené formou školského bufetu, v budove ZŠ. Bufet zabezpečuje pestrejší sortiment originálne balených potravinárskych výrobkov, ktoré spĺňajú požiadavky pre školské stravovanie.