„Úlohou školy je, aby nás naučil, ako sa máme učiť,

aby v nás vzbudil potrebu spoznania Sveta,

aby nás naučil tešiť sa z dobre vykonanej práce,

aby nás naučil milovať to, čo robíme

a aby nám pomohol nájsť to, čo robíme radi.”

           Szent-Györgyi Albert

Človek sa vzdeláva a učí po celý život. V dnešnej dobe je školské vzdelanie základom pre ďalší osobnostný rast a rozvoj. Naša škola Vám ponúka tie najkvalitnejšie a časom overené služby v oblasti vzdelávania. Naša  škola má nadštandardné vybavenie niekoľkých odborných učební a laboratórií, počítače sú nielen v učebniach pre informatiku, ale aj v učebni s interaktívnou tabuľou. Kvalitné vzdelávanie je základom budúcnosti Vašich detí.

Táto webstránka bola archivovaná dňa: 22. 03. 2017.

Oficiálnou webstránkou ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM v Kolárove

je od 23. 03. 2017 https://rakoczi.edupage.org

 

Zo života školy