Testovanie v školskom roku 2016/2017

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ 

Riadny termín: 23. november 2016 (streda). 

Komu je testovanie určené:  Žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) 

Aké predmety sa testujú: 

- matematika

- maďarský jazyk a literatúra.

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Informácie o testovaní: https://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

 
 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ 

Riadny termín: 05. apríla 2017 (streda). 

Náhradný termín: 20. apríla 2017 (štvrtok). 

Komu je testovanie určené:  Žiakom 9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) 

Aké predmety sa testujú: 

- matematika

- maďarský jazyk a literatúra,

- slovenský jazyk a slovenská literatúra. 

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Náhradné testovanie sa bude konať 27. apríla 2017 (štvrtok) v krajských mestách.

Informácie o testovaní: https://www.nucem.sk/sk/testovanie_9