Zápis na školský rok 2017/2018

 

Ak dieťa dovŕši do 31. 08. 2017 šesť rokov, je povinnosťou rodiča zapísať ho na niektorú základnú školu.

Oznamujeme Váženým rodičom, že zápis do ZŠ na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch:

 

06. 04. 2017 (štvrtok) v termíne 13:00 - 17:00

07. 04. 2017 (piatok) v termíne 08:00 - 17:00

08. 04. 2017 (sobota) v termíne 08:00 - 12:00

 

Prosíme, Vážených rodičov, aby na zápis priniesli so sebou rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz!

Čakáme Vás a budúceho prváčika!

 

Ako prebieha zápis? 

Počas zápisu pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok, alebo rozpráva podľa obrázku, recituje básničku, alebo spieva pesničku).

Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu.

Rodič (resp. zákonný zástupca dieťaťa) vyplní potrebné tlačivá s údajmi o dieťati a dostane základné informácie.