Členstvo Rady školy pri ZŠ Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským – II. Rákóczi Ferenc Alapiskola:

Zástupcovia zriaďovateľa:

 • Tamás Hájas - predseda
 • Bc. Ernő Kárpáty
 • Bc. István Lengyel
 • Mgr. István Samu

Zástupcovia rodičov:

 • Natália Farkas
 • Ing. Zora Kočišová
 • Ing. Mgr. Anikó Marosiová
 • Melinda Matyó

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 • Ingrid Szabóová
 • Mgr. Anikó Vermes

Zástupca nepedagogických zamestnancov:

 • Peter Kürti        
 
 
Ustanovujúca schôdza rady školy sa uskutočnila: 20. 10. 2016