Aktuálny jedálny lístok Školskej jedálne ul. Školská 6 Kolárovo je možné prihliadnuť na webstránke jedalen.sk.