Dokumenty v roku 2016

 

Objednávky:

objednávka.16-01.pdf

objednávka.16-34.pdf

objednávka.16-35.pdf

objednávka.16-38.pdf

objednávka.16-39.pdf

objednávka.16-40.pdf

objednávka.16-41.pdf

objednávka.16-42.pdf

objednávka.16-43.pdf

objednávka.16-44.pdf

objednávka.16-45.pdf

objednávka.16-45a.pdf

objednávka.16-46.pdf

objednávka.16-47.pdf

objednávka.16-48.pdf

objednávka.16-49.pdf

objednávka.16-50.pdf

objednávka.16-51.pdf

objednávka.16-52.pdf

objednávka.16-53.pdf

objednávka.16-54.pdf

objednávka.16-55.pdf

objednávka.16-56.pdf

objednávka.16-57.pdf

objednávka.16-58.pdf

objednávka.16-59.pdf

objednávka.16-59a.pdf

objednávka.16-60.pdf

objednávka.16-61.pdf

objednávka.16-62.pdf

Faktúry:

faktúry.16-01.pdf

faktúry.16-02.pdf

faktúry.16-03.pdf

faktúry.16-04.pdf

 
Zmluvy:
 
zmluva.16-01.pdf - zverejnené dňa 22. 01. 2016
 
zmluva.16-02.pdf - zverejnené dňa 29. 02. 2016
 
zmluva.16-03.pdf - zverejnené dňa 18. 03. 2016
 
zmluva.16-04.pdf - zverejnené dňa 10. 05. 2016
 
zmluva.16-05.pdf - zverejnené dňa 12. 05. 2016
 
zmluva.16-06.pdf - zverejnené dňa 08. 06. 2016
 
zmluva.16-07.pdf - zverejnené dňa 14 . 06. 2016
 
zmluva.16-08.pdf - zverejnené dňa 14 . 10. 2016
 
zmluva.16-09.pdf - zverejnené dňa 14 . 10. 2016
 
zmluva.16-10.pdf - zverejnené dňa 21 . 12. 2016
 
zmluva.16-11.pdf - zverejnené dňa 21 . 12. 2016
 
zmluva.16-12.pdf - zverejnené dňa 21 . 12. 2016
 
zmluva.16-13.pdf - zverejnené dňa 21 . 12. 2016
 
zmluva.16-14.pdf - zverejnené dňa 21 . 12. 2016